ความประทับใจในตัวเอง

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความประทับใจในตนเอง  ข้าพเจ้าได้รับความรู้  ได้รับโอกาสที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ได้รับประสบการณ์จากการใช้ชีวิตตั่้งแต่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน  ได้เข้ารับการศึกษาที่ดี  มีชีวิตที่ดี  มีคุณภาพและมีความสุขกับการทำงานในแต่ละวัน  สามารถใช้ความรู้  ความสามารถที่ได้เรียนรู้มาอย่างเต็มที่  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งสิ้น  ก็หมายความว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงตรงและแน่นอน  เราต้องมีการประยุกต์  ปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง  และผู้อื่น  ส่งผลให้เราได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทุกวินาที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (4)

ขอเป็นกำลัจให้ทรายคิดดีทำดีตลอดไปนะ๊น้อง

น้องฝนเองนะค่ะ

ชื่นชมพี่ทรายนะค่ะ

น่ารักที่สุด พูดเพราะมากๆ

I Love You

ได้นอนกับลูกแล้วยังเมื่อคืนคิดถึงใครจ้า

เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ฉันประทับใจ เพราะเธอมีอัธยาศรัยที่ดี มีน้ำใจเสมอ