ประวัติข้าพเจ้า

อดทน ต่อสู้ บากบั่น

ชื่อ นางนันทรัตน์  สุมล  ชื่อเล่น  แอน

ที่อยู่  240 หมู่ที่ 1 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

รับราชการครู โรงเรียนบ้านนาพา  อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

คติประจำใจ  อดทน ต่อสู้ บากบั่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)