ประวัติข้าพเจ้า

ขื่อ นางสาวนิภาวรรณ ขวดแก้ว

ภูมิลำเนา เป็นคน จ.นครศรีธรรมราชตั้งแต่กำเนิด บ้านเลขที่ 24/4 ม.5 ต.นาทราย อ.เมือง

ปัจจุบันทำงานเป็พนักงานราชการโรงเรียนวัดลำนาว มีหน้าที่เป็นครูผู้สอน อ.บางขัน จ.นรคศรีธีรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

              ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (วทบ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)