จากที่มีการประสานงานเชื่อมโยงมาระยะหนึ่ง ทราบเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 จากคุณสุเรียนฯ  ว่า ขณะนี้ ทางโรงเรียนนันทบุรีฯ  ได้ประกาศรับสมัครแล้ว  มีนักเรียนในชุมชนวิทย์ สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จำนวน 24 คน

                      คณะครูที่รับผิดชอบวางกรอบว่า จะเริ่มต้นพบกับนักเรียนชุมชนวิทย์ ในวันพฤหัสฯ ที่จะถึงนี้ ในคาบเรียนที่ 7  และพฤหัสฯ สัปดาห์ต่อ ๆ ไปอีกในคาบเรียนเดียวกัน   จะใช้สถานที่ คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนฯ ที่วิทยาเขคปางค่า เป็นจุดส่งเสริมกิจกรรมนักสืบสายน้ำ

                      ครูที่รับผิดชอบ ครูแม๊ก ขวัญใจ พุ่มโอ ครูกิ่งแก้ว วงศ์เป็ง และครูวราภรณ์ ยะมานนท์ ที่ทางผู้บริหารมอบหมายให้ดูแลกิจกรรมนักสืบสายน้ำ  จะติดตามความก้าวหน้าต่อไป.