สนิม(ความเห็นที่ ๗๑)

เมื่อเกิดสนิม หากไม่ขัดออก เนื้อเหล็กจะเกิดสนิมต่อเนื่องไปจนหมด

ปัญหาในองค์กรเกิดจาก

๑.ปัจจัยภายใน  แก้ได้ด้วยคนในองค์กร

๒.ปัจจัยภายนอก  แก้ได้ด้วยคนในองค์กร หยุดนำคนนอกองค์กรมาแทรกแซง

สนิมเกิดแต่เนื้อในตน

เมื่อเกิดสนิม หากไม่ขัดออก เนื้อเหล็กจะเกิดสนิมต่อเนื่องไปจนหมด

ขัดสนิมออก ทาเคลือบกันสนิม กันได้ทั้งนอกทั้งใน

[ 28 มค. 2011 , 18:58:20]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Ideaความเห็น (0)