บรรยากาศ

ครูตี๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กัลยาณมิตร

วันนี้ขอเล่าบรรยากาศการขึ้บสอบวิทยานิพนธ์ พวกเรา 3 คนนับอายุรวมกันก็ราว ๆ 170 ปี ขึ้นสอบด้วยกัน บางคนก็รู้สึกไม่มั่นใจในการขึ้นสอบ เราคอยให้กำลังใจเพื่อน ๆ ว่าเมื่อได้ขึ้นสอบแล้วก็ใกล้เนชัย อย่าไปกังวลใจมากนัก อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ในเมื่องานวิจัยเราทำเองด้วยสมองและสองมือ เราขึ้นสอบคนแรกก็ผ่านด้วยดี สำหรับเพื่อน 2 คน สอบต่อจากเรา คนสุดท้ายสอบเสร็จก็เกือบ 17 นาฬิกา สิ่งที่เราประทับใจก็คงเป็นความเมตตาและกัลยาณมิตรของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ประธานสอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์ กรรมการสอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข และ ดร.ธิดารัตน์ สมานพันธุ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ ชี้จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข แนะแนวทางที่ถูกต้อง การวันสอบครั้งนี้ผ่านพ้นด้วยดี
สิ่งที่อยากจะบอกคือ เพื่อน ๆ ที่กำลังศึกษาต่อหรือกำลังจะศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต อย่ากังวลใจในการทำวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด เราเป็นครูเราก็ทำวิจัยอยู่ทุกวันที่สอนเด็กแต่เราไม่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน หรือบันทึกไว้แต่ก็ไม่ได้ลำดับขั้นตอน .....พบกันใหม่นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสมรรถ เมืองพญาแลวิทยาความเห็น (0)