ประวัติวัดโพธิ์ศรีทอง บ้านแห่ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วัดโพธิ์ศรีทอง ตั้งอยู่ที่บ้านแห่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน อาณาเขต

 

      วัดโพธิ์ศรีทอง ตั้งอยู่ที่บ้านแห่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๑ เส้น จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๓ เส้น  จดที่ดินเลขที่ ๑๒๕,๑๒๖, และถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น จดที่ดินเลขที่ ๑๐๔,๑๐๕, ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น จดที่ดินเลขที่ ๑๐๗,๑๐๘, และถนนสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ กุฎิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง (ข้อมูลกุฏิอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา) เป็นอาคารไม้ ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ และศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปเก่าและใหม่จำนวนหนึ่ง

    

     วัดโพธิ์ศรีทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ โดยพระวัน และนายพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น และต่อมาได้บูรณะพัฒนาวัดมาโดยลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

  

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

 รูปที่ ๑ พระวัน

 รูปที่ ๒ พระพิมพ์

 รูปที่ ๓ พระหลง (จารย์ครูหลง)

 รูปที่ ๔ พระบัว

 รูปที่ ๕ พระนันท์

 รูปที่ ๖ พระพุฒ

 รูปที่ ๗ พระพันธ์

 รูปที่ ๘ พระบัว

 รูปที่ ๙ พระนาจ

 รูปที่ ๑๐ พระสนิท

 รูปที่ ๑๑ พระบุญ

 รูปที่ ๑๒ พระลา

 รูปที่ ๑๓ พระบัว

 รูปที่ ๑๔ พระสว่าง

 รูปที่ ๑๕ พระบุญมา ภทฺทิโย พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖

 รูปที่ ๑๖ พระประเทือง พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘

 รูปที่ ๑๗ พระทา เขมานนฺโท

 รูปที่ ๑๘ พระครูโพธิวุฒิธรรม (สมศรี สิริจนฺโท) 

 ปัจจุบันมีเจ้าอธิการนัดถศิลป์ เตชธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๕๕๖)

    ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ และศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕

อ้างอิงจาก : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านแห่ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดความเห็น (3)

ร้อยกว่าปีที่ก่อตั้งสร้างวัดมา     จากศรัทธาชาวพุทธพิสุทธิ์ใส

วัดโพธิ์ศรีทองตั้งมั่นกาลต่อไป   สืบอายุศาสน์พุทธให้ได้เจริญรุ่งเรือง       

ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณโยมที่คอยมาเยี่ยมชมให้

กราบนมัสการ พระมหาวินัย ผมมีแนวคิดเรื่องสังคม ขอท่านได้ให้คำแนะนำ ผมด้วยเป็นพระคุณยิ่ง