หาหุ้น

เรียนรู้เรื่องหุ้น

ว่าด้วยเรื่อง บริษัทบ้านปู

กำไรสะสม 45,190.33 ล้านบาท

รายได้งวด 9 เดือน 62,220.24 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 21,325.12 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น 72.88 บาท

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หุ้นดีดีความเห็น (0)