กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก
  • ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  • สถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ
  • อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

 

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญมอบของขวัญเด็กๆ มีจักรยาน

   และมอบทุนการศึกษา

 

 

 เด็กๆระบายสีตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน. ตำบลโพสาวหาญความเห็น (1)

  • สุขกันทั่วหน้า กับรางวัลใหญ่.................