คาถารักเรียน

เตือนสติ

คาถารักเรียน

*เป็นนักเรียน  เพียรศึกษา  อย่าริรัก

ถูกศรปัก  เรียนไม่ได้  ตั้งใจหมาย

สมาธิ  จะหักเหี้ยน  เตียนมลาย

ถึงเรียนได้  ก็ไม่ดี  เพราะผีกวน

*แต่เตือนกัน  สักเท่าไร  ก็ไม่เชื่อ

มันแรงเหลือ  รักร้าย  หลายกระสวน

หลอกพ่อแม่  ได้มากมาย  หลายกระบวน

หน้าขาวนวล  ใจหยาบดำ  ช้ำละลาย

*การเล่าเรียน  เบื่อหน่าย  คล้ายจะบ้า

ใช่เงินอย่าง  เทน้ำเทท่า  น่าใจหาย

ไม่เท่าไร  ใจกระด้าง  สิ้นยางอาย

หญิงหรือชาย  เรียนไม่ดี  สิ่งนี้เอง

*มีสัจจะ  ทมะ  และขันติ

กตัญญู  กตเวที  อย่าโฉงฉาง

รักพ่อแม่  พวกพ้อง  ต้องยำเกรง

เรียนให้เก่ง  ได้ยิ้มแปล้  แก่ทุกคน

                                                คาถาท่านพุทธทาส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาวธาตุพนมความเห็น (1)

ชอบกลอนและมาเป็นกำลังใจครับ

นำภาพสวยมาฝากด้วยครับ