คำสอนของกวนยู

กวนอู

" คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง ไม่รู้คุณคนย่อมไม่เจริญ  "

ข้าพเจ้าเห็นด้วยนะ  เพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า

ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สามก๊กความเห็น (0)