การทำงานเป็นทีม  

อาจารย์ นายแพทย์สุจริต ศรีประพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เคยสอนว่า
ลักษณะของทีมงาน มีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ
๑. Football Team ลักษณะแบบทีมฟุตบอลนี้ ผู้ร่วมทีมสามารถช่วยกันได้หมด เมื่อขาดคนใดคนหนึ่งก็สามารถทดแทนกันได้ สามารถเปลี่ยนบทบาทกันได้
๒. Baseball Team ลักษณะแบบทีมเบสบอล จะเป็มทีมที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมทีมที่ชัดเจน ไม่สามารถแทนกันได้
๓. Double Tennis Team ลักษณะแบบทีมเทนนิส หรือกีฬาอื่นใดก็ตามประเภททีมคู่ จะเป็นทีมที่ผู้ร่วมทีมต้องเสริมกัน ช่วยกัน ขาดซึ่งกันและกันไม่ได้

ทราบแล้วก็เลือกรูปแบบใช้เองนะครับ

[ ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๕,๑๐:๐๔:๐๔ ]