งานหัตถกรรม

   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

จ.พระนครศรีอยุธยา 27-29 ธันวาคม 2553

นายสานนท์  จันทวงษ์ และ นายณัฐพงศ์ สงวนสินวัฒนา

ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (1)