ประชากร

ประชากร (population)

 
             

           ประชากร  (population)  หมายถึง  กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน  อาศัยอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง  ซึ่งในแต่ละบริเวณจะมีจำนวนประชากรที่แตกต่างกัน

             

ขนาดของประชากร

          ในแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งจะมีจำนวนกลุ่มสิ่งมีชีวิต หรือจำนวนประชากรแตกต่างกันไป
การศึกษาขนาด หรือลักษณะ ความหนาแน่นของประชากรในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ มีปัจจัยดังภาพ

 

             
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชากรความเห็น (1)

เนื้อหาน้อยๆๆๆๆๆ