วันนี้วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ได้มาอบรมเกี่ยวกับ http://gotoknow.org/ได้รับความรู้ใหม่ เต้นเต้นมาก แต่ปฏิบัติไม่ค่อยทัน เพราะกว่าจะเข้าระบบต้องสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง วิทยากรบรรยายดีมาก เลือกรูปจาก เวปไซด์ http://www.pnpsued48.th.gs/ที่พี่ สักริทร์ ทำ เวปไซด์ให้ของนักศึกษา เอกบริหารการศึกษาปี 2 วิธีการใส่รูปยังจำไม่ค่อยได้ต้องกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง