ติดต่อ

  ติดต่อ

อบรมhttp://gotoknow.org/

  อบรมเกี่ยวกับ http://gotoknow.org/ได้รับความรู้ใหม่ เต้นเต้นมาก   
วันนี้วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ได้มาอบรมเกี่ยวกับ http://gotoknow.org/ได้รับความรู้ใหม่ เต้นเต้นมาก แต่ปฏิบัติไม่ค่อยทัน เพราะกว่าจะเข้าระบบต้องสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง วิทยากรบรรยายดีมาก เลือกรูปจาก เวปไซด์ http://www.pnpsued48.th.gs/ที่พี่ สักริทร์ ทำ เวปไซด์ให้ของนักศึกษา เอกบริหารการศึกษาปี 2 วิธีการใส่รูปยังจำไม่ค่อยได้ต้องกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 41658, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

Comments (1)

มีความรู้อะไรเพิ่มเติม ก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ลปรร.)ได้นะครับ....