ศูนย์คุณธรรมกับแผนชีวิตชุมชนภาคใต้

เรียนรู้รายละเอียดของแผนและชวนเครือข่ายขับเคลื่อนแผนให้เป็นจริง

เมื่อวาน(20ก.ย.)ผมติดรถม.วลัยลักษณ์ลงพื้นที่กับทีมงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) นำโดยประธานคณะกรรมการ อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม คุณนราทิพย์ พุ่มทรัพย์(ผอ.)และทีมงาน เพื่อหารือกับเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองภาคใต้ เราออกกันแต่เช้า(07.30น.) กลับค่ำ ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช 2 ทุ่มกว่าแล้ว

เรื่องที่ลงมาคุยคือการเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์คุณธรรมร่วมกับพันธกิจหรือแผนพัฒนาเรื่องคุณธรรมของชุมชน อ.ไพบูลย์ทำการบ้านมา โดยอ่านหนังสือ "แผนชีวิตชุมชน ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"ซึ่งพบว่าในแผนชีวิตชุมชนของภาคใต้จากกรณีศึกษานั้นมีเรื่องคุณธรรมโดยตรงและที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมอยู่ด้วย จึงมาเรียนรู้รายละเอียดของแผนและชวนเครือข่ายขับเคลื่อนแผนให้เป็นจริง โดยศูนย์คุณธรรมขอเป็นภาคีร่วมงานด้วย

อ.ไพบูลย์เป็นกรรมการสภาม.วลัยลักษณ์ด้วยจึงอยากให้ม.วลัยลักษณ์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผมจึงมีโอกาสติดรถไปดูงานในฐานะตัวแทนม.วลัยลักษณ์

โดยสรุปคือ แกนนำเครือข่ายแผนแม่บทเห็นชอบด้วย แต่ขอคุยรายละเอียดยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรมและการขับเคลื่อนนำร่องภายในเครือข่ายก่อน จากนั้นจะได้พัฒนาเป็นโครงการความร่วมมือโดยมีม.วลัยลักษณ์ร่วมเป็นภาคีหนึ่งในบทบาทของการวิจัยจัดการความรู้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

4164

เขียน

21 Sep 2005 @ 10:43
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:59
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก