การทำธุรกิจการศึกษา

             เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในขนาดนี้ โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาล ปัจจุบันผมทำธุรกิจการศึกษาอยู่ที่ จ.ยะลา โรงเรียนอนุบาลญัณญาร์
อ.เมือง จ.ยะลา เปิดมาแล้ว1ปี
การเรียนการสอนผมมุ้งเน้นในด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดของเด็กในวัยเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนให้มีความสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข