ทัศนศึกษาห้องสมุดมีชีวิต

เมื่อต้นปีการศึกษา  2553   ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมทัศนศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  4 เพื่อไปศึกษาดูงาน    ณ   โรงเรียนบ้านเนินรัก    จ.  เพชรบุรี    เพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานห้องสมุดมีชีวิต  ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมาก  กับบรรยาการการต้อนรับของทางโรงเรียน   ทางโรงเรียนต้อนรับทางทีมที่ไปด้วย  การรำของชาวไทยทรงดำ   ข้าพเจ้าได้ศึกษากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   สนุกสนาน  อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนกับทางสำนักพิมพ์นานมีบุคส์  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทัศนศึกษาครูบรรณารักษ์ จ. เพชรบุรีความเห็น (0)