เกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  เกณฑ์ครู ดีเด่น   กำลังจำออกในเดือนหน้าแล้ว(มกราคม 2554)