งานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

        ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบโครงการสั่งซื้อ Computer Notebook เพื่อการศึกษา ผ่านสินเชื่อธนาคารกรุงไทย (สาขาสิงหวัฒน์) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ Computer Notebook จากบริษัท SVOA ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คุณสมบัติผู้กู้ เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากร (ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ) 

วงเงินกู้ ตามวงเงินที่ใช้จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาการกู้และการผ่อนชำระ

กรณีนิสิต

    - ระยะเวลาให้กู้ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาที่เหลือ ตามหลักสูตร และสูงสุดไม่เกิน 3 ปี

    -  ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ เท่า ๆ กัน

กรณีบุคลากร 

     -  ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 3 ปี

     - ผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ เท่า ๆ กัน

     -  โดยมหาวิทยาลัยหักเงินพึงได้และนำส่งธนาคารกรุงไทย สาขาสิงหวัฒน์ เพื่อผ่อนชำระ

         ซึ่งเมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.00 - 16.30 น. บริษัท SVOA และธนาคารกรุงไทย สาขาสิงหวัฒน์ ได้มาจัดแสดงเครื่อง Computer Notebook ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรา มีนิสิตและบุคลากรมาเข้าชมและรับใบสั่งจองไปเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียว และได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทฯ  และการจัดส่งเอกสารในการขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยฯ

       หากนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสนใจ โปรดดูรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ http://www.notebookche.com หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต โทร. 0-5526-1000-4 ต่อ 1215

                                  อย่าพลาดโอกาสดี ๆ กัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นนิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรก็มีสิทธิ์เลือกซื้อได้ แถมผ่อนจ่ายในราคารสบายกระเป๋า     มาเลือกกันสักรุ่นที่โดนใจ แล้วไม่ว่าวิชาไหน  หรือโปรแจคใหญ่ ๆ คุณก็เอาอยู่