จากใจ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา ประธาน คจ.สช.

มาร่วมกันจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติ

      ขอขอบคุณคณะกรรมการ คจ.สช. ทุกท่านที่มาทำงานร่วมกัน ไม่เพียงแค่มาประชุมแต่ว่าทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มาร่วมกันจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติด้วยความทุ่มเททำงานกันเต็มที่ ซึ่งตรงนี้ถือเป็ความงดงามของขบวนการสมัชชาที่ร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ บางคร้งแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ก็หาจุดยืนที่ร่วมกันได้ ทุกคนมาด้วยใจ มาด้วยความรู้สึกที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม ขอขอบคุณอีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้าน นอกคอก นาความเห็น (0)