บุญข้าวจี่

บุญข้าวจี่
ในวันเพ็ญเดือนสามให้ทำบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา เริ่มพิธีทำบุญข้าวจี่ในตอนเช้า โดยใช้ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อน ขนาดเท่ากำปั้นแล้วใช้ไม้ไผ่ที่เหลากลมๆ เสียบตรงกลาง ตามยาวของปั้นข้าวเหนียวแล้วนำไปปิ้งพอเกรียมแล้วชุบด้วยไข่ ย่างไฟจนสุก แล้วใส่ภาชนะไปตั้งใว้ในศาลาวัด นิมนต์พระมาให้ศีลให้พร แล้วเอาข้าวจี่ใส่บาตรนำถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยอาหารอื่นๆ เมื่อพระฉันเสร็จแล้วมีการแสดงพระธรรมเทศนา ตอนเย็นมีการเวียนเทียนมาฆบูชาฟังเทศน์ที่วัด มูลเหตุที่ทำ เนื่องจากในเดือนสาม อากาศของภูมิภาคอีสาน กำลังอยู่ในฤดูหนาว ในตอนเช้าผู้คนจะใช้ฟืนก่อไฟผิงแก้หนาวเมื่อฟืนถูกไฟเผาเป็นถ่าน ชาวบ้านจะเอาข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนกลม โรยเกลือวางไว้บนเตาไฟ เราเรียกว่า ข้าวจี่ มีเรื่องเล่าในพระธรรมบทว่า มีหญิงคนหนึ่งชื่อนางปุณณทาสี เป็นคนยากจนต้องไปเป็นทาสีรับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ วันหนึ่งเศรษฐีให้นางไปซ้อมข้าว นางซ้อมตลอดวันก็ไม่หมด ตกตอนเย็นนางก็จุดไฟซ้อมต่อไป ได้รับความเหน็ดเหนื่อยเป็นอันมาก พอถึงตอนเช้ามานางก็เอารำทำเป็นแป้งจี่ เผาไฟให้สุกแล้วใส่ไว้ในผ้าของตนเดินไปตักน้ำปรารถนาจะบริโภคด้วยตนเอง ครั้นถึงกลางทางได้พบพระศาสดาเกิดความเลื่อมใส คิดว่าเราเป็นคนยากจนในชาตินี้ ก็เพราะมิได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนและชาตินี้เราก็ยังไม่เคยทำบุญเลย เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วนางก็น้อมเอาข้าวแป้งจี่นั้นเข้าไปถวายแด่พระศาสดา พระองค์ทรงรับแล้ว และนางคิดอีกว่าพระศาสดาคงไม่เสวย พราะอาหารเศร้าหมอง เมื่อพระศาสดาทรงทราบวารจิตของนางเช่นนั้น พระองค์จึงประทับเสวยต่อหน้าของนาง ครั้นเสวยเสร็จแล้วก็ตรัสอนุโมทนากถาโปรดนางจนสำเร็จโสดาปัตติผล เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา กาลํ กตฺวา ครั้นนางทำกาลกิริยาแล้วก็ได้ไปเกิดบนดาวดึงส์สวรรค์เสวยทิพย์สมบัติ อยู่ในวิมานทองอันผุดผ่องโสภา มีนางฟ้าแวดล้อมเป็นยศบริวาร ดังนั้น ชาวนาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจึงพากันทำบุญข้าวจี่ เพราะถือว่าการถวายข้าวจี่มีอานิสงฆ์มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุบลวรรณ สดชื่นความเห็น (15)

ลำด่วน จะโรจร
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทายนะคะ ตั้งใจเรียนและทำงานต่อไปนะคะ
พรทิพย์ ศรีจันทร์
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
มาเยี่ยมเยียนนะคะ สู้ต่อไปนะคะ
สมจิตร รอยแก้ว
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
สวัสดีคะ แวะมาทักทายนะคะ
วริศรา นันตะกูล
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทาย คะ อย่าลืมมาแวะกันบ้างนะคะ
บัวทอง งามวงศ์
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทายนะคะ
ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
งานบุญข้าวจี่เป็นวัฒนะรรมที่ดีมากของชาวอีสาน ถือโอกาศเยี่ยมนะคะ
สุปราณี รากวงษ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทายเล่น
ราตรี จันทร์ชนะ
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
อยากเข้ามาเยี่มการศึกษาไทยดีอยู่แล้วนะ
มนฤดี คำกันหา
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
อยากคุยด้วยนะเลยมาเยี่ยมไม่มีความคิดเห็นหรอก
ขวัญฤทัย ไชยราช
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
คิดถึงโดยไม่มีข้อคิดเห็น
ประยอม หิรัญประภา
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
คิดถึงนะการศึกษาไทยดีมากๆเลย
วิไลวรรณ วิไลลักษณ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
อยากมาหามากเลยเข้ามาเยี่ยม
บุญทิว บานที
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
กินข้าวกับอะไรถึงเรียนเก่ง
อุบลวรรณ สดชื่น
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
การเรียนของเด็กไทยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะ ถือดอกาสเยี่ยมนะ
บังอร ไชยสุข
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
การศึกษาของไทยเรากำลังช้ากว่าเวียตนามแล้วนะ แวะเยี่ยมกันด้กวย