เลือกตั้ง

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553

หลังจากการพบกลุ่มของนักศึกษา ปวช.กศน.แล้ว

ข้าพเจ้าไปใช้สิทธิื์์ในการออกเสียงเลือกตั้ง

ในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา

 

                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกตามอัธยาศัยความเห็น (0)