พุดตานกถา หัวข้อที่ 27

จุด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พุดตานกถา หัวข้อที่ 27

 

พุดตานกถา หัวข้อที่ 27

อาจารย์ที่ดีสั่งสอนศิษย์เพื่อโลก

ไม่สอนเพื่อประโยชน์แก่อาจารย์เอง

การสอนให้คนดี ทำให้โลกมีคนดี

โลกนี้จะดำรงอยู่ได้ด้วยความดี ไม่ใช่ความชั่วร้าย

คุณธรรมเป็นของที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่า

แต่เป็นของจำเป็นยิ่งในโลก

พระพุทธศาสนาให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่มวลชนมาทุกยุค

ธรรมะเป็นประดุจสุริยันจันทรา

ยิ่งปกปิดก็ยิ่งเศร้าหมอง ยิ่งเปิดเผยก็ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้ง

การเกื้อหนุนให้พระพุทธศาสนามั่นคง

ก็คือการแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่มวลชนนั่นเอง

ที่มา: หนังสือพุทธมงคลอานิสงส์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ให้รางวัลกับชีวิตบ้างความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับธรรมะดี ๆ

...เปิดเผยตนเอง ให้ตนเองรับรู้...

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับสำหรับธรรมะดีๆ ที่ท่านอาจารย์นำมาเป็นคติ ข้อคิด เพื่อเตือนสติ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ผมจะนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน และหน้าที่การงาน ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบพระคุณสำหรับธรรมะดีๆก่อนกลับ้านวันนี้ค่ะ