สิ่งที่ได้จาการเรียนรู้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549

  ติดต่อ

  สิ่งที่ได้จาการเรียนรู้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549   

1.        สิ่งที่ได้จาการเรียนรู้ในวันที่   25   กรกฎาคม 2549  

      สิ่งที่ได้จากการเรียนในวันที่  25 กรกฎาคม 2549  เรื่องกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนชาวนา ซึ่งผมเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าการสมมุติให้เป็นบุคคลต่างๆ นั้นต้องเป็นอุบายอะไรบางอย่าง ของอาจารย์หมอครับ  ซึ่งผมก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นการเรียนวันนั้นทำให้ผมเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ก่อน และจัดกระบวนการเรียนรู้บนกระบวนทัศน์ใหม่ ภายใต้บริบทของปัจจัยต่างๆ ที่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม และเวลาภายใต้เงื่อนไขนั้นๆ  ครับ และจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ต่อไป ครับ

         2.        ได้อะไรจากสมาชิกที่เรียนด้วยกัน

ได้ข้อคิดและแนวคิดที่เป็นระบบมากขึ้นเมื่อได้ฟังเพื่อนๆ   ได้เห็นการคิดและนำเสนออย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคุณวิสุทธิ์ที่อธิบายเชื่อมโยงแนวคิดระหว่างศาสนาอิสลามและภายใต้วิถีชีวิตในวัฒนธรรมไทย  โดยใช้หลักศาสนามาเป็นตัวผดุงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อีกทั้งคุณอุรพินก็คิดว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ที่สามารถอธิบายเรื่องโรงเรียนชาวนาให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น  อีกทั้งอาจารย์หมอก็ช่วยนำพาพวกเราไม่ให้หลงทิศทางและรวมความคิดไม่ให้กระจัดกระจาย

สุดท้ายขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอที่ได้กรุณาพวกเรา พร้อมทั้งคุณอุรพินที่ได้มาช่วยจัดระบบความคิดพวกเราให้ชัดขึ้น

   

                                                                                                  

                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 41281, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-29 19:49:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #2549#กรกฎาคม#25#สิ่งที่ได้จาการเรียนรู้ในวันที่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)