เชิญชมผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  ผลิตภัณฑ์จากเปลือกมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์  ได้ที่กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าว

หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา  หรือติดต่อที่เกษตรตำบลทุ่งคา  01 -5971903