ค่ายวิทย์

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งนักเรียนประถมศึกษาปีที่6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความเห็น (0)