ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ให้วันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ใน ปี ๒๕๕๓ คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมไทย คือ  “ทำดี เพื่อแผ่นดิน : ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน  นอกจากนี้ วันที่ ๔ ธันวาคม ยังกำหนดเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.)  

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นบางหน่วยงานจะมีการทำกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยพร้อมด้วย

ใคร ทำอะไร ที่ไหนกันบ้างไว้จะมาเล่าให้ฟังคะ