วันนี้ได้ไปร่วมพิธีแจกรถจักรยานสองล้อถีบให้กับนักเรียนของจังหวัดนนทบุรีจำนวน 500 กว่าคัน ผมมีความเป็นห่วงนักเรียนบางพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองเพราะต้องถีบรถไปเผชิญกับอันตรายพอสมควร แต่บางพื้นที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น เขตอำเภอรอบนอกและพื้นที่บนเกาะเกร็ดที่มีรถน้อย ก็ขอให้ช่วยเตือนนักเรียนให้ถีบรถด้วยความระมัดระวังด้วยอย่าประมาท