เนื่องจากวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.53 ทาง ทอ.ได้จัดสอบโครงการช้างเผือก เลยนึกสนุกเอาข้อสอบมาเฉลยโดยเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใส่ประกอบไว้ด้วยโดยเป็นเพาเวอร์พอยต์ ในข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบตัวเลขฐาน

ข้อ 41 ตัวเลขที่เขียนในระบบฐานแปดในข้อใดที่หารด้วย 4 ลงตัว
         (ข้อสอบช้างเผือกปี53)

1 . 2341567 ฐานแปด
2 . 1357663 ฐานแปด
3 . 1422772 ฐานแปด
4 . 2244556 ฐานแปด
5 . 5544330 ฐานแปด

ผู้ใดสนใจเนื้อหาและเฉลยโหลดได้ที่

http://gotoknow.org/file/krukanid-kidna/numeralsystem.ppt