บรรยากาศการพบกลุ่ม กศน.ตำบลลาดบัวหลวง ภาคเรียนที่ 2/2553

บรรยากาศการพบกลุ่ม กศน.ตำบลลาดบัวหลวง ภาคเรียนที่ 2/2553

      บรรยากาศการพบกลุ่ม กศน.ตำบลลาดบัวหลวง ภาคเรียนที่ 2/2553

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 กศน.ตำบลลาดบัวหลวงพบกลุ่มนักศึกษา พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน และแผนการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2553 มีจำนวนนักศึกษาดังนี้

             - ระดับประถมศึกษา                       จำนวน    3  คน

             - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น               จำนวน  38  คน

             - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            จำนวน  49  คน

                                                           รวมทั้งสิ้น  90  คน

                                                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลลาดบัวหลวงความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สอนนักศึกษาเยอะจัง เหนื่อยไหมคนดี

เขียนเมื่อ 

ห้องเรียนดูดีมากเลย มีตู้ไส่หนังสือเยอะมาก คุณครูก็แจ่มใส บรรยากาศดีมาก

มอบให้เป็นกำลังใจ

- ไม่เหนื่อยเลยค่ะ ถึงแม้จะเหนื่อยก็ต้องสู้ต่อไปคะพี่จิน

- ขอบคุณ อ.ขวัญชัยนะคะ ที่สวยงามแบบนี้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้ง กศน.ตำบลลาดบัวหลวง

จากท่านสมบูรณ์ กฤษ์สอาดใจ นายก อบต.ลาดบัวหลวง ค่ะ