OPPP002 - เรื่องของคน

มีคนเคยถามว่าแค่ PERSON ผิดนิดหน่อย เช่น ไม่มีสัญชาติ ทำไมต้องตัดข้อมูลทิ้งทั้งหมด ผมก็ขอตอบว่า คนถามก็คิดแบบคน เพราะคำว่านิดหน่อย เล็กน้อย มาก มันเป็นความคิดแบบคนแต่ระบบคอมพิวเตอร์คิดแบบนั้นไม่เป็น ผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูก

เปิดประเด็นหัวข้อว่าด้วยเรื่องของคน ในที่นี้คงไม่ได้มาเขียนเรื่องธรรมมะแต่อย่างไร แต่เรื่องของคนในที่นี้ผมหมายถึงแฟ้ม PERSON ที่ต้องมาเขียนเน้นย้ำตรงนี้เพราะอยาให้ทุกท่านเข้าใจถึงแนวคิด (Concept) การตรวจสอบข้อมูลมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา สปสช. ได้มีแนวคิดเรื่องการตรวจสอบข้อมูลที่แตกต่างไปจากเดิม จากที่ตรวจเฉพาะแฟ้ม ให้คะแนน แล้วจ่ายเงิน มาเป็นตรวจแบบความสัมพันธ์ โดยตั้งโจทย์ว่า "คน มารับบริการ ด้วยสาเหตุใด" คนก็หมายถึง PERSON มารับบริการก็คือ SERVICE และสาเหตุใดก็คือ DIAGNOSIS การตรวจข้อมูลลักษณะนี้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้มากขึ้น

ปัญหาที่ตามมาก็คือหาก คน (PERSON) หรือ มารับบริการ(SERVICE) หรือ สาเหตุใด(DIAGNOSIS) ส่วนใดส่วนหนึ่งมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ก็จะทำให้ไม่ครบองค์ประกอบดังกล่าว ในปีที่ผ่านมาผมพบข้อมูลมากมายที่มี SERVICE และ DIAGNOSIS ถูกต้อง แต่ PERSON ไม่ถูก แบบนี้ก็กลายเป็นว่าข้อมูลครั้งนั้นไม่ผ่านการตรวจสอบไปด้วยเลย ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เรื่องง่ายๆ แบบนี้ถูกหน่วยบริการหลายแห่งละเลยพอสมควร มีคนเคยถามว่าแค่ PERSON ผิดนิดหน่อย เช่น ไม่มีสัญชาติ ทำไมต้องตัดข้อมูลทิ้งทั้งหมด ผมก็ขอตอบว่า คนถามก็คิดแบบคน เพราะคำว่านิดหน่อย เล็กน้อย มาก มันเป็นความคิดแบบคนแต่ระบบคอมพิวเตอร์คิดแบบนั้นไม่เป็น ผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูก อยู่ที่คนจะป้อนข้อมูลให้ ผิด 1 แห่งกับ 10 จึงมีค่าเท่ากันสำหรับคอมพิวเตอร์ ก็มีคนถามอีกว่าแล้วทำไมไม่เขียนโปรแกรมให้มันอะลุ่มอล่วยล่ะ ก็ตอบว่าพอทำได้ แต่คงหามาตรฐานไม่ได้

สรุปก็คืออยากจะบอกว่าแฟ้ม PERSON ถือเป็นแฟ้มที่สำคัญอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเรื่อง TYPEAREA ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของปีนี้ ที่ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ผ่าน ฉะนั้นก่อนส่งข้อมูลควรตรวจข้อมูลดูให้ดีก่อน หลายท่านชอบบอกว่าส่งๆ ไปก่อน แบบนี้การพัฒนาไม่เกิดครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OP/PP Data By Kidkomความเห็น (0)