บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ๒๖ พ.ย.๒๕๕๓


ร่วมประชุมส่วนราชการตำบลคำแคน

          ๒๖ พ.ย.๒๕๕๓  ข้าพเจ้าได้โทรศัพท์รายงานให้ ท่าน ผอ.สุรินทร์ หว่างจิตร ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี ว่ามีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ อบต.คำแคน ท่าน ผอ.ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากเป็นห่วง "ศูนย์เรียนรู้ ICT บ้านหลังเรียน อำเภอมัญจาคีรีที่กำลังปรับปรุงอยู่ กลัวว่าจะเสร็จไม่ทัน เพราะจะทำพิธีเปิดในวันที่ ๕ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายแก่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าเข้าประชุมแทน 

          เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มประชุม ซึ่งมีส่วนราชการหลายส่วน ดังนี้ คือ ตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนประถม ๒ ท่าน , ตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยม ๒ ท่าน , สถานีอนามัย ๒ แห่ง , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ,หน่วย นปม.(ป่าไม้) ตำบลคำแคน , ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ปตท. , พัฒนาชุมชน , ประธานสภา ,

          ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบถึงการจัดการประชุมในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ ชี้แจง ปรึกษา หารือ นโยบายการทำงานของแต่ละภาคส่วน การว่าทำงานอย่างไรบ้าง มีวัตถุประสงค์การทำงานไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้างานใดวัตถุประสงค์เหมือนกันจะสามารถนำมาบูรณาการทำงานร่วมกันได้หรือไม่ ซึ่งการประชุมในแนวนี้เคยจัดมาแล้ว แต่ได้ห่างหายกันไปนาน 

          ระเบียบวาระที่ ๒ ไม่มี

          ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ ๓ จึงให้ส่วนราชการเสนอแนวทางการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วน  ข้าพเจ้าได้เสนอแนวทางการทำงานของ กศน.ตำบลคำแคนว่า จะพัฒนาให้เป็นห้องสมุดชุมชน และศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล  ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการขอสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากบริษัท TOT สาขาบ้านไผ่ เรียบร้อยแล้ว และพร้อมติดตั้งวันจันทร์ที่  ๒๙ พ.ย. ๕๓ พร้อมกับคอมพิวเตอร์ ๖ เครื่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.วิไลศักดิ์ วรรณศรี ผอ.โรงเรียนคำแคนวิทยาคม ได้แนะนำว่าสัญญานอินเตอร์เน็ต ADSL ได้เข้าถึงตำบลคำแคนแล้ว มีโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งมีอาสาสมัครส่งเสริมรักการอ่าน ๒ ท่าน คือ นางทองสูญ ทันหา และ นายมงคล แก้วยอด ที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมรักการอ่านเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะขยายผลต่อนักศึกษาและประชาชนในตำบลคำแคน มีโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ที่จะไปให้บริการแก่ประชาชนคนคำแคน โครงการบ้านหลังเรียนสำหรับนักศึกษาและเยาวชน ที่สำคัญคือ ตำบลคำแคนมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วย ,ภูวัด จะจัดทำเป็นเว็ปไซต์เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป และได้บอกถึงปัญหาด้านอาคารสถานที่ กศน.ตำบลคำแคน ว่ายังคับแคบอยู่ มีความต้องการที่อยากจะขยายอาคารออกทางด้านข้างและทางด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการจัดห้องสมุดชุมชน และศูนย์อินเตอร์เน็ต ให้เป็นสัดส่วน และตอนนี้ กศน.ได้จับมือกับกระทรวง ICT เรียบร้อยแล้ว ถ้าอาคารสถานที่เราพร้อมก็จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ICT เช่นกัน แต่ต้องทำเรื่องขอไปก่อน แล้วทางสถิติจังหวัดจะออกมาดูอาคารสถานที่ถ้าพร้อมก็จะได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์มาให้ มีส่วนราชการเล็งเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนขอให้ อบต.พิจารณา คือ คุณหมอบัณฑิต จากสถานีอนามัยบ้านหนองขาม ท่านฝากให้อบต.ช่วยดูแล กศน.ด้วย เพราะ ลูกหลานของเราทุกวันนี้ การเรียนหนังสือจะต้องสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทาง ผอ.โรงเรียนคำแคนวิทยาคมเสนอว่าถ้าทาง กศน.ตำบลคำแคนยังมีปัญหาด้านอาคารสถานที่ ทางโรงเรียนยินดีให้อาคาร ๑ หลังเพื่อเป็นที่ตั้ง กศน.ตำบล แต่ข้าพเจ้าได้บอกว่าข้าพเจ้าได้เข้าประชุมกับสมาชิกเพื่อขอสถานที่ด้านหลังของ อบต.คำแคน เพื่อสร้างสำนักงาน กศน.ตำบลคำแคนและทางสมาชิกได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว รองบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเพราะได้ขึ้นบัญชีที่ ๒ ไว้แล้ว ทางปลัด อบต.จึงให้คำตอบว่าจะพิจารณาการต่อเติมอาคารให้ถ้างบประมาณการก่อสร้าง กศน.ตำบลคำแคน มาช้า ขอขอบคุณทาง อบต.คำแคน ไว้ล่วงหน้าคะ 

          ระเบียบวาระที่ ๓ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

          ระเบียบวาระที่ ๔ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

          ก่อนที่ประธานจะทำการปิดการประชุมทางหน่วย นปม. ได้สอบถามถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ เพราะต้องทำงาน ส่งงานทางอินเตอร์เน็ตทุกวันข้าพเจ้าได้นำเสนอไปว่าเพิ่งไปติดต่อ ทาง บริษัท TOT มาสามารถใช้ได้แค่บ้านคำแคนใต้ หมู่ ๑,๑๒ ถ้าทาง กศน.ตำบลคำแคน ติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่ มาขอใช้บริการได้ทันทีเลย ยินดีต้อนรับคะ.....

(ขนาดยังไม่ติดตั้งนะเนี่ย ยังมีคนมาขอใช้อินเตอร์เน็ตแล้ว มีประโยชน์ คุ้มจริง ๆ )

 

               

              

        เวลา ๑๔.๐๐ น ข้าพเจ้าได้เดินทางเข้า กศน.อำเภอมัญจาคีรี เพื่อสอบถามแนวทางการทำงานจากเพื่อนครู กศน.อำเภอมัญจาคีรี เนื่องจากทราบว่า ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนการทำงาน เรื่องที่สำคัญ คือ "การเปิดศูนย์เรียนรู้ ICT บ้านหลังเรียน  อำเภอมัญจาคีรี" เพื่อถวายแก่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ต้องเตรียมความพร้อมให้ดี

หมายเลขบันทึก: 410552เขียนเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2010 21:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2012 12:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

...รับทราบครับ...ขอโทษด้วยติดงานจริงๆ วันนี้ผมประชุมคณะครู กศน.เตรียมงานเร่งด่วน 2 เรื่อง และได้เข้าพบท่านนายอำเภอแจ้งเรื่องพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT อำเภอมัญจาคีรี(ตามท่านมาสองวันแล้ว) ซึ่งตั้งใจให้เป็นโครงการฯเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่พวกเราและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ท่านนายอำเภอยินดีเป็นประธานพิธีเปิด ภายหลังเสร็จพิธีใหญ่แล้ว ศูนย์ ICT และ บ้านหลังเรียน จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่จะมาใช้ในวันเสาร์อาทิตย์ (คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง)

...งานนี้ขอให้พวกเราครู กศน.ทุกคนทำให้เต็มที่ เต็มกำลังความสามารถทั้งพิธีเปิดและหลังพิธีเปิด เปิดอย่างไร หลังจากพิธีเปิดต้องเป็นไปอย่างนั้นครับ...ครูกุ้ง มาร่วมช่วยกันก่อนนะครับ แล้วผมจะไปช่วยครูกุ้งเต็มที่เลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท