เคยได้รับความรู้เรื่องบล็อกมาบ้างแล้ว และเคยทดลองเข้าไปใช้ดูแต่ไม่ค่อยเข้าใจ การทำงานเท่าไหร่ เลยไม่ค่อยให้ความสนใจ  วันนี้ได้มาอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียน และหลักการทำงานของบล็อก ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นในการเขียน และการค้นหาข้อมูลต่างๆ  แต่ในส่วนของการเขียนอาจไม่ค่อยได้นำไปใช้ เพราะไม่ถนัด กลัวว่าเขียนไปแล้วไม่ดี  คิดว่าเมื่อไหร่มีความรู้ที่อยากถ่ายทอดก็จะทดลองเขียนดูค่ะ  ช่วงแรกขอเป็นผู้อ่านไปก่อนค่ะ