ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลสามเมือง

ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลสามเมือง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 กศน.ตำบลสามเมือง ได้ประชุมกรรมการ กศน. ตำบล และองค์กรนักศึกษาหัวเรื่อง

- การปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

- การซ่อมป้าย กศน. ตำบลที่ชำรุด

- การจัดหา ทีวี และเครื่องเล่น DVD

- การเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของวัดลาดบัวหลวง

- การขอบคุณผู้นำท้องถิ่นที่ทำให้น้ำไม่ท่วม กศน. ตำบลสามเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลสามเมืองความเห็น (0)