โชคดีที่ได้เรียนรู้Blogอีกครั้ง

โชคดี

วันนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ได้จัดอบรม Blog  คุณจุดได้ให้โอกาส

มาเข้าร่วมอบรมเพื่อจะได้เตรียมตัวสำหรับไปจัดให้แก่ชุมชน

สารบรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสารบรรณความเห็น (0)