วันนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ได้จัดอบรม Blog  คุณจุดได้ให้โอกาส

มาเข้าร่วมอบรมเพื่อจะได้เตรียมตัวสำหรับไปจัดให้แก่ชุมชน

สารบรรณ