บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย   

   1. ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกเกิดภาวะเครียด  ได้แก่ การลดแสง ลดเสียง ลดการกระตุ้นที่ไม่จำเป็น

2. ส่งเสริมการพัฒนาการของสมองและพฤติกรรมต่างๆ ตามอายุเด็ก ทารกที่มีความเครียดน้อยจะมีพัฒนาการที่ดี สูญเสียพลังงานน้อย หายป่วยเร็วขึ้น

3. ส่งเสริมให้พ่อแม่ได้เข้าใจในพฤติกรรมและการพัฒนาการของลูก ให้พ่อแม่ได้มีโอกาสในการช่วยในการดูแลลูกตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม  การโอบกอดลูก สัมผัสลูก ได้เห็นลูกให้ลูกได้ดูดนมแม่ตั้งแต่หลังคลอดทันที ลูกก็จะมีอารมณ์ตอบสนองต่อแม่

Neonate8