กศน.อ.อุทัยปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553

ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัย

ดำเนินการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓

โดยมี ผอ.นงลักษณ์  ภู่สุวรรณ  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 

ณ ศาลาการเปรียญวัดขุนทิพย์ หมู่ที่  ๑๒  ตำบลธนู  อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

แนะนำบุคลากร กศน.อำเภออุทัย 

 • อาจารย์ฐิฎา  ทองเจริญ       ครูชำนาญการ (นายทะเบียน)
 • อาจารย์บุษราคัม  เกิดชุ่ม     ครู กศน.ตำบลอุทัย
 • อาจารย์บังอร  แก้ววิไล        ครู กศน.ตำบลบ้านหีบ
 • อาจารย์ฐิติมา  สุเสวี           ครู กศน.ตำบลหนองน้ำส้ม
 • อาจารย์รังสิมา  บุญเกิดรัมย์   ครู กศน.ตำบลเสนา และตำบลสามบัณฑิต
 • อาจารย์สุชาติ  วงษ์ศรี         ครู กศน.ตำบลหนองไม้ซุง และตำบลบ้านช้าง
 • อาจารย์ถาวร  อักษร           ครู กศน.ตำบลข้าวเม่า
 • อาจารย์เกษสุริน  ศรีสุวรรณ์   ครู กศน.ตำบลคานหาม
 • อาจารย์สืบศักดิ์  ทรัพย์มูล     ครู กศน.ตำบลโพสาวหาญ
 • อาจารย์อำนาจ  หมุดเมือง     ครู กศน.ตำบลธนู

กิจกรรมนันทนาการ สร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียน

โดยทีมงานคณะครู กศน.อำเภออุทัย

 

 

อาจารย์ฐิฎา  ทองเจริญ บรรยายเรื่อง โครงสร้างหลักสูตร

กระบวนพบกลุ่ม/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภออุทัยความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

แวะเวียนมาเยี่ยมคนมีบล็อค

         อแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณพี่สาว

 • ส่งความสุข ๒๕๕๔ ค่ะ