วัด

บัญชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัด

กลุ่มวัดปากคลองภาษีเจริญ

วัดปากน้ำ  วัดอัปสรสวรรค์ วัดขุนจันทร์

(ดูรูปไปก่อน ทดลองครั้งแรก)

วัดปากน้ำ

หอไตร วัดอัปสรสวรรค์

พระปรางค์ และพระอุโบสถ วัดอัปสรสวรรค์

หน้าบันพระอุโบสถ  วัดอัปสรสวรรค์

วัดขุนจันทร์

วัดขุนจันทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัดความเห็น (0)