เก็บภาพงูมาฝาก เจอในสวนยางพารา ขณะทำสวนครับ

คิดว่าน่าจะเป็งงูกะปะ

ชื่อสามัญ Malayan pit-viper
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calloselasma rhodostoma(Boie,1827)
วงศ์ Viperidae

พิษงูกะปะ
สำหรับคนเมื่อถูกมันกัดจะมีอาการปวดมากอย่างรุนแรง ต่อมาบวมมากขื้นทุกที เลือดออกจากบาดแผลไม่มากนัก หากกัด ถูกเส้นโลหิตใหญ่ จะมีเลือดออกบ้าง และเลือดออกตามไรฟัน ต่อมามีเลือดกำเดาไหลออกมา เลือดออกตามขุมขนใต้ผิวหนัง ภายหลังจะมีเลือดออกในปัสสาวะ อุจจาระ และอาเจียรจนอ่อนเพลีย แล้วในที่สุดก็ถึงแก่ความตาย ระหว่าง 10 นาที – 24 ช.ม. ทั้งนี้แล้วแต่ตำแหน่งที่ถูกกัด ปริมาณน้ำพิษ และขนาดของงูที่กัด หากกัดถูกแต่เส้นเลือดฝอยหรือกล้ามเนื้อจะบวมอยู่ตลอดไป จนเน่ากลายเป็นแผลเนื้อตายเรื้อรัง ระยะต่อไปกระดูกจะหลุดออกทีละข้อ ๆ ทรมานและพิการไปตลอดชีวิต
ประยูร คณานุรักษ์
นักวิจัยสมทบกิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
“ยุวชิตสาร “ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ค. 2513

คัดลอกมาจาก http://www.krunok.net/index2.php/?page_id=825