อบรมโปรแกรม SPSS โดยใช้ MS-Excel

รัตนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อบรมโปรแกรม SPSS โดยใช้ MS-Excel

อบรมอบรมโปรแกรม SPSS โดยใช้ MS-Excel เมื่อวันที่ 28 _ตุลาคม 2553  คณะบุคลากร กศน.อำเภอคลองหลวงเข้ารับการอบรมเสริมทักษะความรู้ โปรแกรม SPSS โดยใช้ MS-Excel ในการหาค่า  ณ กศน.พระนครศรีอยุธยา โดยวิทยากรผู้อำนวยการ กศน.พระนครศรีอยุธยา(นายพานิช ศรีงาม)

 

  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองสามความเห็น (0)