บ่ายวันที่ 13 ตุลาคม 53 ออกเดินทางเพื่อไปนั่งรถไฟสายโรแมนติกชททัศนียภาพ ภูเขา และทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิส กับรถไฟสาย Golden pass Panoramic Express ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองสไวส์ซีเมนและเมืองมองเทรอซ

          ระหว่างทางมีทัศนียภาพแบบสวิส ทุ่งพญ้า บ้านเรือน ต้นดอกไม้ประดับ นับเป็นสิ้นทางที่ไม่ควรพลาดในสวิส นะครับ และรถไฟสายนี้ที่นับเหมือนอยู่ในบ้านครับสบาย ๆ  แต่ถ้าวันมีแดด คนไม่ชอบแดดจะต้องหลบแดดกันลำบากเพราะเกือบทุกด้านเป็นกระจกหมดเลยครับ

          ถึงเมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา   จากนั้นเข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสานเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจ 

         ปราสาทชิลยองได้รับการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 13  ภายในแสดงข้าวของเครื่องใช้ และอาวุธต่าง ๆ ในสมัยโบราณ ประกอบด้วยห้องทั้งหมด 32 ห้องห้งอที่น่าสนใจคือห้องหมายเลข 7 ซึ่งเป็นห้องคุมนักโทษ Francois bonivard ซึ่งได้แกะสลักชื่อตนไว้ที่เสาหิน จนเป็นแรงบันดาลใจให้ Lord Byron กวีชาวอังกฤษนำไปแต่งบทกวี The prisioner of chillon จนมีชื่อเสียง 

          ที่นี่มีร้านของที่ระลึก หนังสือ และอื่น ๆ ให้ช๊อป ด้วยเช่นกัน 

       ปราสาทชิลยองเปิดให้ชมจนถึง 17.30 น. วันนี้เราไปสาย ได้รับการเลื่อนเป็นปิด 18.00 น. นับว่าโชคดีที่ไม่ต้องวิ่งเที่ยวครับ

จบวันที่ 4

ติดตามบันทึกเที่ยวสวิสฤดูใบไม้ร่วงดังนี้

1. เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ร่วง : วันแรก  http://gotoknow.org/blog/kong-travel/403403

2. เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ร่วง : วันที่ 2   http://gotoknow.org/blog/kong-travel/403648

3. เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ร่วง : วันที่ 3 (เช้า)  http://gotoknow.org/blog/kong-travel/403670

4. เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ร่วง : วันที่ 3 (บ่าย)  http://gotoknow.org/blog/kong-travel/403683

5. เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ร่วง : วันที่ 4 (เช้า)  http://gotoknow.org/blog/kong-travel/403863

6. เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ร่วง : วันที่ 4 (บ่าย)  http://gotoknow.org/blog/kong-travel/403863

7. เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ร่วง : วันสุดท้าย   http://gotoknow.org/blog/kong-travel/404048