การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการวิจัยและพัฒนา


งานวิจัยไม่ใช่ทำเพื่อเก็บไว้ขึ้นหิ้ง

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการวิจัยและพัฒนา

      การจะทำวิจัยและพัฒนาสักหนึ่งเรื่อง ควรต้องตอบคำถามอย่างน้อย 3 ข้อให้ได้ คือ

        1.What is research and development?

        2.Why research and development?

        3.What customer wants?

     ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 25 สิงหาคม 2553) กล่าวถึงการสร้างสรรค์งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ว่า การสร้างมิติใหม่ที่ทำให้การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวนักศึกษา อาจารย์ สถาบันการศึกษาและท้องถิ่น ต้องอาศัยบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่

          1.การวิจัยต้องมุ่งตอบโจทย์ไม่ใช่มุ่งโชว์วิธีวิทยา

          2.การวิจัยเชิงบูรณาการที่ยอมรับความแทรกซ้อนของตัวแปร มีความหมายมากกว่าการวิจัยเชิงทดลองที่ตัดตัวแปรทิ้งจนขัดธรรมชาติ

          3.ไม่เน้นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือบัณฑิต แต่เน้นนักวิจัยร่วม

          4.ไม่มีปรากฏการณ์ใดในโลกที่อธิบายได้ด้วยการวิจัยหนึ่งเดียว นักวิจัยต้องไม่ยึดติดว่าการค้นพบจากงานวิจัยของตนนั้นถูกต้องที่สุดหรือสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว

          5.เน้นสร้างจิตวิญญาณการวิจัยมากกว่าผลิตผลงานวิจัยเฉพาะกิจ

          6.สร้างงานวิจัยที่ตามความต้องการที่มีอยู่จริง

          7.สร้างปรากฏการณ์ กาสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการค้นพบความรู้ใหม่เพียงครั้งเดียวที่สามารถหักล้างข้อเท็จจริงเดิมที่มีอยู่เป็นร้อยเป็นพันได้

          8.การวิจัยที่วิ่งหนีความผิดพลาดกับการวิจัยที่ยอมรับความผิดพลาด

          9.การวิจัยมุ่งเข้าสู่เป้าหมาย มิใช่การวิจัยเพื่อการวิจัย

        10.การวิจัยต้องเป็นอนัตตา

ดังนั้น สิ่งที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยต้องการ คือ

        1.คุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการที่ดี

        2.กำไรเพิ่มขึ้นหรือต้นทุนลดลง

     การสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) จึงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการทำกิจกรรมใดก็ตามที่เพิ่มมูลค่าของสินค้าและคุณค่าของบริการสำหรับลูกค้า

      โดยสมการของมูลค่า (the value equation) มีดังนี้

                                  RV = UV x CrV x ComV

เมื่อ     RV      =    Recognized value

           UV      =    Understood Value

           CrV     =    Created Value

          ComV  =    Communicated value

     โดย UV, CrV และ ComV ต้องทำพร้อมกันเพื่อไม่ให้ RV มีค่าเท่ากับศูนย์ คือ ต้องมองลูกค้าเป็นหลัก สร้างคำตอบ และสร้างคุณค่าให้คนอื่นรับทราบ

       งานวิจัยไม่ใช่ทำเพื่อเก็บไว้ขึ้นหิ้ง หรือทำแล้วเกิดประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่ง แต่ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร มักถูกมองข้าม และถูกฉกฉวยผลประโยชน์อยู่เสมอ

       จากการรับฟังการบรรยาย ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า การทำวิจัยและพัฒนานั้นเป็นการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่เป็นปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อได้คำตอบแล้ว ต้องนำไปใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา อาจเป็นประโยชน์กับใครก็ได้ แต่ที่ดีคือทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ที่เรียกว่า win-win

       

 ข้อมูลจากการบรรยายของ ดร.นันทวัฒน์  เกิดชื่น วันที่ 2 กันยายน 2553

หมายเลขบันทึก: 401566เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2010 11:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 16:52 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี