1.ไปที่แผงควบคุม

2.ไปช่องสมาชิก

3.ไปเพิ่มบันทึก

4. ใส่ป้ายเพื่อระบุวัตถุประสงค์

5.บันทึก 

    ขอทดสอบอีกครั้งแล้วจะconfirmค่ะ