สมองมีไว้คิด(ความคิดเห็นที่ ๖๘)

อย่าทำตัวเป็นผู้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์

สมองมีไว้คิด หากไม่คิด ก็ไม่จำเป็นต้องมีสมอง

ตามทฤษฎีวิวัฒนาการ ส่วนไหนของร่างกายที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะค่อยๆเล็กลงฝ่อลง

ที่สำคัญ มันฝ่อทั้งเผ่าพันธุ์ ไม่ใช่ฝ่อลงแต่ท่านคนเดียว

อย่าทำตัวเป็น ผู้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์ ด้วยการ

1.ไม่คิด ทำตามแนวคิดของผู้อื่นเพียงอย่างเดียว

2.คิดคนเดียว ไม่ให้โอกาสคนอื่นคิด

[ 23 มิ.ย. 2009,07:02:44 ]

สมองมีไว้คิด หากไม่คิด ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีสมอง 
ตามทฤษฎีวิวัฒนาการ ส่วนไหนของร่างกายที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะค่อยๆเล็กลงฝ่อลง 
ที่สำคัญ มันฝ่อทั้งเผ่าพันธุ์ ไม่ใช่ฝ่อลงแต่ท่านคนเดียว 
อย่าทำตัวเป็นผู้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์ด้วยการ 
1.ไม่คิด ทำตามแนวคิดของผู้อื่นเพียงอย่างเดียว 
2.คิดคนเดียว ไม่ให้โอกาสคนอื่นคิด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Ideaความเห็น (0)