กรณีตามบันทึกเพิ่งทราบมาเมื่อ ๑-๒ วันที่ผ่านมา ว่า  มีกรณีนายอำเภอไม่ลงนามในร่างข้อบัญญัติที่ทาง อบต.เสนอไป  หากไม่ลงนาม อบต.แห่งใดแห่งหนึ่งก็จะไม่บันทึกไว้  ได้ฟังมาว่า ไม่ลงนามรวม ๑๐ อบต.โดยไม่ตอบกลับไปว่าเพราะเหตุผลอันใด

ได้สอบถามผู้รู้ ๆ บอกว่า กรณีนี้คงต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ในการที่นายอำเภอไม่ลงนามและไม่ตอบกลับมาภายใน ๑๕ วัน อบต.ต่าง ๆ ได้ประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติ อบต.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเดือนร้อนเสียหายในการบริหารงานท้องถิ่น  

แหล่งข่าวจากทาง อบต.บอกว่า ขณะนั้นเริ่มมีความไม่มั่นใจ  บรรยากาศการทำงานกับนายอำเภอต่อไปจะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดกันละครับ จะเท็จจริงคลาดเคลื่อนหรือไม่ อย่างไรควรได้ตรวจสอบ และงานจะเข้าผู้ว่าคนใหม่หรือไม่คงต้องร่วมกันติดตามตอนต่อไป : ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓