ศน.สมบัติ กอกหวาน เกษียณอายุก่อนกำหนด

เกษียณก่อนกำหนด

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

..............

             ผมได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความยินดีกับนายศิริพงศ์ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓  งานจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตาอุด  ยอมรับว่าอลังการ อบอุ่น ยิ่งใหญ่ สุดยอดจัดได้ดีมากๆ  อดที่จะปลาบปลื้มและภาคภูมิใจกับท่านไม่ได้
             ยิ่งมีโอกาสได้อ่านคำนิยมในหนังสืออนุสรณ์ที่ชื่อว่า " ดวงเทียนในดวงใจ" คำพูดของผู้เป็นตัวแทนที่ขึ้นไปกล่าวแสดงความรู้ คำพูดคำคมของลูกศิษย์ ที่ชื่นชมและยกย่องความดีของครูได้กินใจ "สมกับที่เป็นศิษย์ของครูถุ่ยจริงๆ"
             ต้องชื่นชมแม่งานที่วางแผนการจัดได้สุดยอด ทั้งบริบท พิธีการ และการสดุดี  สมแล้วที่มีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่งและไม่เคยปรากฎมาก่อนโดยเฉพาะตั้งแต่มีเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓    กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา
             ขอสดุดีครูผู้ทรนง
             ศิริพงศ์ ไพศาลสุวรรณ
                         พ่อครูผู้ยืนยง             ผู้ซื่อตรงต่อมวลครู
                         พ่อครูยอดนักสู้           ผู้ซึ่งรู้ค่าครูไทย
                         พ่อครูผู้นำทาง            สรรสร้างครูสู่หลักชัย
                         พ่อครูผู้ยิ่งใหญ่            จารึกไว้ใจผองครู

             พี่ครูของพี่น้อง          นักปรองดองควรเชิดชู
             พี่ครูมากภูมิรู้             เป็นดั่งครูคำองค์กร
             พี่ครูดุจดั่งธาร            ผู้ประสานอย่างอาทร
             พี่ครูคือสิงขร             มิแคลนคลอนยุติธรรม
                          เพื่อนครูมหามิตร           ผู้มีจิตกัลยาณธรรม์
                          เพื่อครูผู้สร้างสรรค์         เด่นจำนรรจ์วาทะคม
                          ครูผู้มีแต่ให้                  ปากกับใจไม่เล่ห์ลม
                          เป็นครูที่ครูชม               รักนิยมของมวลครู

             ขอความสุข  ทั้งกาย ใจจงมีกับท่าน ครอบครัว บริวาร และผองมิตร
             มีความสบาย สะดวก กับชีวิตหลักเกษียณ
             ได้มวลมหามิตร จากสังคม
             เป็นหลักชัยให้อนุชนคนเขต ๓ 
             เป็นนามที่เชิดชูบ้านเกิด ปิตุมาตุภูมิ
             และเป็นพลังปัญญาพาสร้างสังคมดี ... สืบไป                          

        ในการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ปีนี้  (๒๕๕๓) มีผู้เกษียณทั้งสิ้น ๔๘ คน  เกษียณตามกำหนด ๒๒ คน และเกษียณก่อนกำหนด  ๒๖  คน  รวมทั้งผม(นายสมบัติ กอกหวาน ด้วย
        มีคำถามจากบางท่านว่า ทำไมจึงเกษียณก่อนกำหนด  ต่อไปจะไปทำอะไร  มีแผนงาน/โครงการอะไรหรือไม่ ???????????
        ก่อนตอบคำถามขออนุญาตขอบคุณผู้ที่ร่วมแสดงความพลอยยินดี
        วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓  ได้รับการแสดงความพลอยยินดี ณ โรงแรมกิจตรง จังหวัดอุบลราชธานี (ในโอกาสพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา) ขอขอบคุณ ท่านอัศนีย์ ศรีสุข ผอ.สพป. ท่าน ดร.ญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ  เจ้าหน้าที่ และผอ.ทุกโรงเรียน
        วันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๕๓    ได้รับการแสดงความพลอยยินดี ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ (ในส่วนของสำนักงานฯ)ขอขอบคุณ ท่านอัศนีย์ ศรีสุข ผอ.สพป. ท่านรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ เจ้าหน้าที่ และศึกษานิเทศก์ สพป.ทุกคน ที่เมตตามอบของขวัญ ให้กำลังใจ และพลอยยินดีอย่างมากมาย
        วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓  ได้รับการแสดงความพลอยยินดี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่จัดขึ้นโดยคณะศึกษานิเทศก์ทั้ง๔ เขต ซึ่งนำโดย นายพิมล วิเศษสังข์ นายวีรยุทธ สุทาวรรณ นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ และนายทองคำ ตอนศรี ขอขอบคุณ ท่านชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.สุรินทร์ ๓ ท่านรองไพรัช สาระ  ท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล ท่านรองธงชัย เกษมงคลทอง และผู้มีจิตดีงามทุกท่าน ได้รับความเมตตามอบของขวัญ ให้กำลังใจ และพลอยยินดี
        วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  ได้รับการแสดงความพลอยยินดี ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ (ในโอกาสจัดงานเกษียณอายุราชการทั้งหมด) ขอขอบคุณ ท่านอัศนีย์ ศรีสุข ผอ.สพป. ท่านรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ เจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ สพป.ทุกคน ผู้บริหารโรงเรียน และคุณครู ที่เมตตามอบของขวัญ ให้กำลังใจ และพลอยยินดีอย่างมากมาย
        ขอบคุณ ท่านรองสมชัย แสงสว่าง  รองรุ่งอรุณ เมทาภัทรกุล ผอ.สมบัติ อินทร์วัน หัวหน้าทนงศักดิ์ วาณิช ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯทุกคน ที่เมตตาพากันไปส่งถึงที่บ้าน กลับคืนสู่ประชาชน ลูกชาวนา และลูกของคุณแม่ที่สุดประเสริฐ เมื่อวัย ๕๙ ปี
        จะจดจำความเมตตา มีน้ำใจ และบรรยากาศที่ภาคภูมิ ซาบซึ้งตราบนานเท่านาน

                         ขอบพระคุณแม่พ่อที่ก่อเกิด
                    ให้กำเนิดลูกมาพาสร้างสรรค์
                    ขอบพระคุณอุปัชฌาย์ครูอาจารย์
                    ขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยศรัทธา
       
         หลังเกษียณจะทำอะไร จะไปไหน คงต้องค่อยๆคิดและวางแผนเพื่อให้เหมาะสมกับวัย ความรู้ความสามารถ และพละกำลังเป็นสำคัญ  แต่ส่งที่ได้ทำแล้วคือ 
ไปวัดร่วมปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่  ๔๖  คน  
กับนายพูนศักดิ์ บัวศรี  อดีต ผช.ผอ.ปจ.ศรีสะเกษ  นายศิริพงศ์ ไพศาลสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านตาอุด  นายสมชัย แสงสว่าง รอง ผอ.สพป.และคณะผู้มีเมตตาธรรม เมื่อวันที่ ๑-๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๕ วัด 

          วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
          วัดป่าหนองโพธิ์  ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  สวดมนต์ทำวัตรเย็น เช้าเจริญภาวนา เดินจงกรม ฟังธรรม และนอนวัด ๑ คืน

           วัดป่าภูสิงห์  ตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เจ้าอาวาส  ได้สังเคราะห์ธรรมะสู่การปฏิบัติว่า  “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า” ทำไมต้องโกรธ  โกรธคนอื่นแล้วได้อะไร  กินอาหารกลางวันที่นี่  มีผอ.สุริยา พุฒพวง ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย

          วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
          วัดป่าไทรงาม  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  มีพระอาจารย์อเนก
เป็นเจ้าอาวาส  ได้ฟังธรรม เจริญภาวนา  ศึกษาแหล่งธรรมะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นอนที่วัดนี้ ๑ คืน ได้สังเคราะห์ธรรมะสู่การปฏิบัติว่า “โลกสร้างคนพืชสัตว์สรรพประดับหล้า ... จิตภาวนา  สร้างโลกาให้ร่มเย็น”  เปลี่ยนที่นาที่เสื่อมสภาพเป็นป่า ที่สมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยปริศนาธรรมอย่างน่าทึ่งที่สุด....เสียดายที่คนตายไม่ได้เห็น

         วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
         วัดถ้ำแสงเพชร อำเภอ................... จังหวัด................ เป็นวัดอยู่บนภูเขา มีผู้รู้เล่าว่า “เขาเรียกว่าภูเขาถ้ำ”  อัศจรรย์ใจ เหตุให้พระจึงสามารถสร้างศาลา โบสถ์ และที่พักสงฆ์ บนภูเขาหินได้  สังเคราะห์ธรรมะสู่การปฏิบัติว่า “ หินศิลาที่ว่าแข็งยังไม่เท่าแรงใจและแรงศรัทธาของผู้ปฏิบัติธรรม” กินอาหารกลางวันที่นี่  บริการโดยญาติธรรม
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

        วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม  อำเภอ.................. จังหวัด.............. มีพระอาจารย์พล  ยโสธโร เป็นเจ้าอาวาส  บรรยากาศวัดน่าทึ่ง ร่มรื่นไปด้วยป่าไม้ สวนปาล์มมีศาลา อาสนะ ที่พักสงฆ์เป็นระเบียบ สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ธรรมะที่แฝงด้วยปริศนาธรรมน่าติดตาม

         ได้ฟังนิทานที่แฝงด้วยธรรมะ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
          นิทานเรื่องเป็ด   “ในโลกนี้ที่เราพบว่ามีว่าดีนั้นยังไม่ใช่หรอก สิ่งที่เรายังไม่เห็นไม่พบที่มีดีอีกมากมายนัก”
          นิทานเรื่องแมงมุม    “ จิตใจที่มีสมาธิ ก็เหมือนแมงมุมที่วางตัวอยู่ตังกลางใย ไม่ส่าย ไม่ร้อนรน ไม่วุ่นวายนั่นแหละ ......”

          จึงสรุปผลจากการศึกษาแบบสัญจร นอดวัดปฏิบัติธรรมจำนวน ๕ วัด เรียนรู้ธรรมะจากพระ  เรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติ ที่ไม่ธรรมดาในครั้งนี้ มีความรู้ ประสบการณ์ สังเคราะห์เป็นหลักคิดเพื่อนำสู่หลักการปฏิบัติที่ว่า ..  “ ศึกษาตนเองให้รู้  มองดูตนเองให้ชัด  ปฏิบัติตามครรลองศีลธรรม  นำชีวิตสู่ความสุขแน่นอน ..”

         วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
         กลับถึงสำนักงานฯ  จัดการกับโต๊ะงาน เพื่อสะสางและถ่ายงานส่งมอบต่อ...
         กลับถึงบ้าน...          เอวัง..........

            วันที่ ๕-๖  ตุลาคม ๒๕๕๓ 
           
อยู่บ้าน
            วันที่๗ตุลาคม ๒๕๕๓ไปทำเรื่องขอรับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ศรีสะเกษ จำกัด  และส่งเรื่องขอรับเงินบำนาญที่สำนักงานฯ  พร้อมทั้งไปอำเภอเพื่อขอย้ายทะเบียนบ้าน  ....เป็นเจ้าบ้าน  บ้านเลขที่ ๑๔๙ หมู่ ๑ ถนนเทศบาล ๑๗ ชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ตำบลพิมาย  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๗๐

            วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนผู้ล่วงลับตามประเพณี “ แซนโดนตา”  ได้พบญาติมากมาย  น้าสวิน แสงเพ็ง  น้องนพรัตน์ – คุณอ้อยจุไรรัตน์ กอกหวาน จึงพากันเซ่นไหว้บรรพชน มีแม่ยุน กอกหวาน พระองค์ใหญ่ของบ้านเป็นประธาน...... พาลูกหลานจับ ... “ บายตะบึดตะโบร” อาหารเพื่ออุทิศและเซ่นไหว้บรรพชนสำหรับตอนเช้าตรู่ของวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ที่จัดขึ้น ณ วัดกอกหวาน  โดยมีความเชื่อว่า บรรพชนที่มาไม่ทันรับการเซ่นไหว้ตั้งแต่แรม ๑๔ ค่ำ จะได้รับเมื่อมาถึงวัด ในวันสุดท้าย คือวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐.....สุขกาย สุขใจอย่างบอกไม่ถูก

วันที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  ตามประเพณีแล้วต้องไปแห่.. “ บายตะบึดตะโบร” ที่วัด
แต่วันนี้มีความจำเป็นต้องขับรถไปส่ง คุณประภาพร กอกหวาน ...ภรรยาคู่ชีวิต..ไปศึกษาดูงานและหาประสบการณ์ชีวิตที่ประเทศ สปป.ลาว จะกลับคืนเมื่อถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
           วันนี้เวลาว่างจึงประกอบสัมมาอาชีวีวะตามกำลัง
            วันนี้ไปเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เพื่อเสนอคำขอ..ปลูกสร้างบ้านหลังใหม่..
            วันนี้ได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติ ธรรมดาของสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ที่มีนายก..ไปจากข้าราชการครู...เป็นคนบ้านนี้ด้วย  สังเคราะห์เป็นธรรมศึกษา ว่า “..ผลได้มาจากเหตุ ....ก่อเหตุไว้เช่นไร  ย่อมได้ผลเช่นนั้น...ปลูกพืชประเภทใดไว้ ย่อมได้ผลผลิกจากพืชที่ปลูกนั่นแหละ...”

             วันนี้ตอนเย็น –ค่ำ ไปบ้านกอกหวาน ไปวัด ไปร่วมปฏิบัติธรรมกับอุบาสิกา ในนั้นมีแม่ยุน กอกหวาน ด้วย  ...สังเคราะห์ได้ว่า..แม่พ่อดีเป็นศรีแก่ลูก ...ลูกดีนำพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์....นั้นแล
            ตอนกลางคืนไปกราบพระสีวลี...ที่หน้าโบสถ์  มีความสงสัย จึงได้ค้นประวัติพบว่า .......พระสีวลี เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา ราชธิดาแห่งโกลิยนคร ตั้งแต่ท่านจุติลงถือ ปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดา ได้ทำให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นอันมาก ท่าน อาศัยอยู่ในครรภ์ของพระมารดา นานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูติ พระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า พระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพร จากพระบรมศาสดาและพระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระนางว่า:-
         “ขอพระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด” 
ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานไปพระนาง ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย ดุจน้ำไหลออกจากหม้อ พระประยูรญาติทั้งหลายได้ขนาน พระนามพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาว่า “สีวลีกุมาร”

         เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่มีลาภสักการะมากมาย ด้วยอำนาจ บุญบารมีของท่านที่สั่งสมมา ลาภสักการะเหล่านี้ได้เผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์สาวกท่านอื่น ๆ

        ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก ด้วยอำนาจบุญที่ท่านพระสีวลี ได้บำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นปัจจัยส่งผล ให้ท่านเจริญด้วยลาภสักการะ โดยมีเทพยาดา นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย นำมาถวายโดยมิ ขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใด ๆ ในป่า ในบ้าน ในน้ำ หรือบนบก เป็นต้น 
        ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านใน ตำแหน่ง เอคทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง ผู้มีลาภมาก ......เอวังอีกครั้ง...สำหรับวันนี้........
         อยากบอกว่า ศึกษานิเทศก์  สมบัติ  กอกหวาน  ก็เกษียณอายุราชการแล้ว ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        
             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.สมบัติ

คำสำคัญ (Tags)#สิริ

หมายเลขบันทึก: 398965, เขียน: 27 Sep 2010 @ 23:00 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)