ทดสอบสมรรถภาพ

เพื่อสำรวจภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ของเรา ทีมงานมีความเห็นตรงกันว่า สมควรเชิญวิทยากร พร้อมอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย มาจากกองวิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย มาทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย ของทุกคนในภาควิชา ก่อนทดสอบจะมีแบบให้ทุกคนกรอก รายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ สกุล อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ชีพจรวัดความดันเลือด แล้วให้ทุกคนนำไปทดสอบตามรายการที่กำหนด คือ

  1. ทดสอบ % ไขมัน
  2. 2. แรงบีบมือ ( กก. / น.น.ตัว )
  3. แรงเยียดขา (กก. / น.น.ตัว )
  4. . ความอ่อนตัว ( ซม. )
  5. ความจุปอด (มล. / น.น.ตัว )
  6. . การใช้ออกซิเจน (มล. / กก.ตัว )
ผู้ที่ทดสอบครบทุกขั้นตอน ผลภาวะสุขภาพโดยรวมก็จะบอกให้ทราบว่าอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ หรือต้องปรับปรุงและ มีคำแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย อายุ เพศ ให้ด้วยและเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากที่ทุกคนในภาคของเราสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เกือบ 100 % ของบุคลากรในภาควิขาทำเอากรรมการทุกท่านหายเหนื่อยกันทุกคน ( ไม่หลาบ ) * การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ คือยาวิเศษที่สามารถป้องกันโรค * เพราะฉะนั้น การป้องกันโรคย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอน*

LEE’

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างเสริมสุขภาพ พยาธิ (สสพ)ความเห็น (0)