เกมคิดเลขเร็ว พร้อมนาฬิกาจับเวลา ที่ใช้ในการแข่งขันโหลดไปฝึก(ระดับประถม)

โหลดได้ที่นี่เลยครับ