ในช่วงที่ผมได้เดินทางไปสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่านในภาคเรียนฤดูร้อน ได้มีโอกาสเข้าร่วมประเพณีที่สวยงาม อุดมไปด้วยกลิ่นไอประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามมาก ๆ ครับ

"พิธีรดน้ำดำหัว" เพื่อแสดงความนับถือและขอขมาครูบาอาจารย์ ผู้ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักศึกษาทุก ๆ คน

นำโดยขบวนกลางยาวแบบพื้นเมือง

นักศึกษาร่วมขบวน โดยการร้อง รำ ทำเพลงอย่างสนุกสนานครับ

ทุกคนต่างร่วมจิตร่วใจกันอย่างเต็มที่

ทั้งผู้ถือพานข้าวตอกดอกไม้ น้ำอบน้ำหอม ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน

 

นักศึกษามารวมตัวกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อรอการประกอบพิธีอันที่อุดมไปด้วย ศักดิ์ และสิทธิ์

 

 

ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาและขอขมา "ครู"

 

ตัวแทนนักศึกษาแต่งตัวในชุดพื้นเมืองอย่างสวยงาม

(น.ศ.ที่ปรึกษาผมเองครับ)

ผศ.ไพสิฐ พรหมรักษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน

กล่าวให้โอวาทและให้พรกับนักศึกษา

แหละนี่ก็คือ "หน้ากระดาษของไดอารี่" แผ่นหนึ่งที่เขียนบันทึกไว้

และขอเล่าผ่านด้วยภาพครับ